MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Úhrady za služby centra denních služeb

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb centra denních služeb a jejich úhrady platné od 1.1.2023


Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách v platném znění prováděcích právních předpisů

A. Základní činnosti při poskytování služby centrum denních služeb uvedené
v článku II. smlouvy:

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
(pomoc při hygieně ve vaně nebo sprchovém koutu v SOH, výměna inkontinenčních pomůcek)

152 Kč za hodinu

2. Pomoc při základní péči o vlasy
(pomoc při mytí, česání, vysoušení vlasů) , samostatně, ,

152 Kč za hodinu

3. Pomoc při použití WC
(doprovod na WC, pomoc s obléknutím a svléknutím, pomoc s přesunem a usednutím na WC a čistotou potoaletě)

152 Kč za hodinu

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadím racionální výživy a potřebám denního stravování - OBĚD, včetně diet

105 Kč za oběd

2. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
(pomoc s přímou konzumací jídla, příprava a podání nápoje, příprava a podání snídaně)

152 Kč za hodinu

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
(procvičování kognitivních funkcí, pohybových a sebeobslužných dovedností)

152 Kč za hodinu

2. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařezením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

152 Kč za hodinu

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 152 Kč za hodinu

e) Sociálně terautické činnosti
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

-poskytované skupinovou formou
(trénování paměti, ergoterapie, artetarapie, muzikoterapie)

152 Kč za hodinu


32 Kč za hodinu

f) Pomoc při uptaňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

(pomoc s vyplńováním formulářů týkajících se dávek, příspěvků, žádostí, jednání s úřady, lékaři apod.)
 
152 Kč za hodinu
Úhrada za službu zahrnuje čas za poskytnutí úkonu včetně času nezbytného k jejímu zajištění. Pokud netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
U uživatelů s rozsahem služeb více než 80 hodin/1 měsíc zůstává úhrada za služby nezměněna, jedná se o úhradu 135 Kč/hod.