MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Poslání a cíle

Centrum denních služeb


Poslání

Posláním centra denních služeb je umožnit seniorům trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
Služby poskytujeme v příjemném a bezbariérovém prostředí. Aktivizační činnost v domovině je zaměřena na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností uživatelů v mezích jejích možností a zdravotního stavu. Cílem této aktivizační činnosti je udržení nebo rozvoj dosavadních dovedností. Snažíme se pomáhat rodinným pečovatelům, kteří se nemohou z různých důvodů během dne o svého blízkého postarat.
 
Cíle služby:


 
  1. umožnit kontakt s vrstevníky, zamezit pocitu osamělosti a uvědomění si vlastní hodnoty
  2. podpořit uživatele v rozvoji nebo udržení jeho osobních a sociálních schopností a dovedností
  3. pomáhat rodinám s péčí o jejich člena rodiny a tím přispějeme k jeho co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí


 


 

 
Zásady, které dodržujeme při poskytování služeb denního centra:


  • V centru denních služeb poskytujeme služby kvalifikovanými a vzdělanými pracovníky, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, které máme zpracovány.
  • Uživatele služeb chápeme jako rovnocenné partnery. Pomoc a podporu poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně určených potřeb na základě vzájemné dohody.
  • Důraz klademe na uživatele, jeho běžné lidské potřeby a zájmy, usilujeme o dodržování jejich lidských práv a zachování lidské důstojnosti.
  • Při poskytování služeb denního centra respektujeme soukromí uživatelů a jejich svobodnou vůli v rozhodování, jakým způsobem chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
  • Rychle a pružně reagujeme na požadavky uživatelů, pokud situace uživatele vyžaduje rychlé řešení.
  • Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s rodinou a dalšími institucemi, které poskytují sociální služby.