MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEBÚspěšná inspekce ve Zdravotně sociálních službách Turnov
 
        V měsíci říjnu 2009 byla v našem zařízení Zdravotně sociálních služeb Turnov dokončena inspekce kvality poskytování sociálních služeb z Krajského úřadu v Liberci a to na službu Domov se zvláštním režimem. Kapacita této služby v Domově důchodců Pohoda je 42 míst. Inspekce kvality poskytování sociálních služeb po šetření přímo v našem zařízení shledala, že kvalita námi poskytované služby domov se zvláštním režimem, je na velmi vysoké úrovni. Svědčí o tom i dosažený bodový výsledek 137 bodů ze 144 možných. Naše zařízení bylo první v celém Libereckém kraji, které inspekcí kvality poskytování sociálních služeb prošlo.
           Za celkovým výsledkem inspekce je však třeba vidět nesčetně strávených hodin většiny zaměstnanců na přípravě a realizaci vnitřních směrnic, tvorbě standardů kvality sociálních služeb a zavádění jejich obsahu do praxe, metodických pokynů a příloh, které s nimi souvisejí. Zároveň přístup zaměstnanců a péče směrem k uživatelům byli nedílným prvkem při celkovém hodnocení inspekce.
           Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům za příkladné zvládnutí všech nástrah inspekční kontroly, za práci, kterou denně vykonávají a která je pro řadu z nich nejen povoláním, ale zároveň i posláním.
 

 
                                                                                                                           Bc. Jaroslav Cimbál
                                                                                                                                  ředitel ZSST