MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

DOMOV PRO SENIORY

Domov důchodců Pohoda

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba

28.října 812, 511 01 Turnov
 
poskytuje pobytové a odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost