MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Poslání a cíle

Domov důchodců Pohoda - Domov pro seniory


Druh služby: domovy pro seniory (pobytová služba)


Poslání služby:

Posláním služby domova pro seniory je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, pro které jsou jiné sociální služby, péče rodiny nebo blízkých v jejich domácnosti již nedostačující.

Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby. Seniorům nabízíme aktivní pomoc a podporu v udržení a rozvoji jejich soběstačnosti a dovedností. Umožňujeme důstojné a spokojené prožití podzimu života v příjemném prostředí Domova důchodců Pohoda.


Cíle služby:

 • podporovat senioryv udržování dovedností potřebných při péči o sebe
 • podporovat seniory ve využívání svých schopností
 • uspokojovat bio-psycho-sociální a duchovní potřeby seniorů na sklonku života
 • podporovat zachování kontaktu s rodinou, blízkými a vrstevníky seniorů

Zásady poskytování sociální služby:

 • reagovat pružně na změny
 • respektovat potřeby a projevy vůle seniorů
 • dodržovat etický kodex
 • individuální přístup
 • týmová spolupráce
 • akceptovat soukromí a intimitu seniorů
 • zachovat důstojnost do konce života
 • poskytovat péči pouze v takovém rozsahu, který je pro seniora nutný a nezbytný
 • úcta ke stáří a životním zkušenostem
 • odbornost pracovníků

 


Kriteria pro přijetí žadatelů:

 1. žadatelé z Turnova, kterým je poskytována pečovatelská služba a nedostačuje
 2. ostatní žadatelé z Turnova
 3. žadatelé ze spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 4. žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky nebo osoby blízké a jejichž umístěním by rodina nebo blízcí měli možnost být nápomocni v péči o seniory
 5. ostatní žadatelé z důvodů nenaplnění bodů 1. až 4.

Okruh osob:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
 • senioři. kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby v průběhu celého dne
 • senioři, kteří dosáhli věku alespoň 60 let 

Služba není určena osobám:

 • jejichž situace vyžaduje poskytnutí jiné sociální služby
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • pokud nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití