MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

Poslání a cíle

Domov důchodců Pohoda - Domov pro seniory


Druh služby: domovy pro seniory (pobytová služba)


Poslání služby "domov pro seniory"

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, pro které jsou jiné sociální služby, péče rodiny nebo blízkých v jejich domácnostech již nedostačující.

Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby. Seniorům nabízíme aktivní pomoc a podporu v udržení a rozvoji jejich soběstačnosti a dovedností. Umožňujeme důstojné a spokojené prožití podzimu života v příjemném prostředí Domova důchodců Pohoda.


Posláním „domova pro seniory“ je dále:

 • pobyt v pěkném prostředí Domova důchodců Pohoda, s možností volby jedno nebo dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením
 • celodenní stravování – možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně zajištění dietní stravy
 • programy pro volný čas, kde jsou uplatňovány metody a techniky podporující paměť, jazykové schopnosti, pozornost, dále techniky podporující prostorovou orientaci a jemnou motoriku a činnosti podporující fyzickou a psychickou kondici seniorů
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

Cíle služby:

 • podporovat zachování kontaktu s blízkými seniora a spolupráce s nimi
 • poskytovat službu vzdělaným, motivovaným a spokojeným personálem
 • spokojenost seniorů a jejich blízkých
 • rozvíjet systém individuálního plánování poskytovaných služeb dle potřeb jednotlivých seniorů
 • uspokojovat bio-psycho-sociální a duchovní potřeby seniorů na sklonku života
 • zajistit seniorům bezpečné prostředí v rámci možností zařízení Domova důchodců Pohoda

Zásady poskytování sociální služby:

 • reagovat pružně na změny
 • respektovat potřeby a projevy vůle seniorů
 • empatický přístup personálu
 • týmová spolupráce
 • akceptovat soukromí a intimitu seniorů
 • zachovat důstojnost do konce života
 • poskytovat péči pouze v takovém rozměru, který je pro seniora nutný a nezbytný
 • úcta ke stáří a životním zkušenostem

 


Kriteria pro přijetí žadatelů:

 1. žadatelé z Turnova, kterým je poskytována pečovatelská služba a nedostačuje
 2. ostatní žadatelé z Turnova
 3. žadatelé ze spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 4. žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky nebo osoby blízké a jejichž umístěním by rodina nebo blízcí měli možnost být nápomocni v péči o seniory
 5. ostatní žadatelé z důvodů nenaplnění bodů 1. až 4.

Okruh osob:

 • Všichni za splnění následujících podmínek:
 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
 • potřeba pomoci jiné fyzické osoby v průběhu celého dne
 • dosažení věkové hranice minimálně 65 let 

Službu nemůžeme poskytnout seniorům z okruhu osob pokud:

 • je kapacita služby naplněna
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou žádají
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití