MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Úhrady v Domově důchodců Pohoda od 1.1.2020

schválené radou města Turnova


Ubytování
 

1 lůžkový pokoj 

210,- Kč/den

2 lůžkový pokoj 

200,- Kč/den

 

 

odečet za praní prádla mimo DDP

- 2,- Kč/den

Stravování

strava 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře)

170,- Kč/den

strava 4x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře)

159,- Kč/den

strava 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře)

160,-Kč/den

strava 3x denně (snídaně, oběd, večeře)

149,- Kč/den

strava 2x denně (snídaně, oběd)

100,- Kč/den

strava 1x denně (oběd)

75,- Kč/den

snídaně

25,- Kč/den

přesnídávka

10,- Kč/den

oběd

75,- Kč/den

svačina

11,- Kč/den

večeře

49,- Kč/den

Strava 2x denně může být volena individuálně z jednotlivých chodů jídla.


Úhrada za péči
 
Je hrazena dle výše přiznaného příspěvku na péči.