MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Poslání a cíle

Domov důchodců Pohoda - Domov se zvláštním režimem


Druh služby: domovy se zvláštním režimem (pobytová služba)

Poslání služby:

Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytování pobytových služeb uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovské demence a ostatních typů demencí a osoby s chronickým duševním onemocněním a poruchou centrálního nervového systému.

Individuálním přístupem zajišťujeme uživatelům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby. Poskytujeme takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti a prožit konec života v důstojných podmínkách, v bezpečném a klidném prostředí Domova důchodců Pohoda. Pomáháme předcházet prožití konce života v osamění.

 

Cíle služby:

 • podporovat uživatele ve využívání dovedností při péči o sebe
 • podporovat uživatele ve využívání svých schopností
 • uspokojovat bio-psycho-sociální a duchovní potřeby seniorů na sklonku života
 • podporovat zachování kontaktu s rodinou, blízkými a vrstevníky uživatelů
 • zajistit pro uživatele co nejbezpečnější prostředí


 

 Zásady poskytování sociální služby:

 • reagovat pružně na změny
 • respektovat potřeby a projevy vůle uživatelů
 • dodržovat etický kodex
 • individuální přístup
 • týmová spolupráce
 • akceptovat soukromí a intimitu uživatelů
 • zachovat důstojnost do konce života
 • poskytovat péči pouze v takovém rozměru, který je pro uživatele nutný a nezbytný
 • úcta ke stáří a životním zkušenostem
 • odbornost pracovníků


Kriteria pro přijetí žadatelů:
 

 1. žadatelé z Turnova, kterým je poskytována pečovatelská služba a nedostačuje
 2. ostatní žadatelé z Turnova
 3. žadatelé ze spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 4. žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky nebo osoby blízké a jejichž umístěním by rodina nebo blízcí měli možnost být nápomocni v péči o uživatele
 5. ostatní žadatelé z důvodů nenaplnění bodů 1. až 4.


Okruh osob:
 

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovské demence a ostatních typů demencí a osoby  s chronickým duševním onemocněním a poruchou centrálního nervového systému
 • osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby v průběhu celého dne 
 • senioři (v případě naléhavosti mohou být do této služby zařazeny po dohodě se zřizovatelem osoby starší 40 let)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Služba není určena osobám:

 • jejichž situace vyžaduje poskytnutí jiné sociální služby
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • pokud nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • s akutní nebo nestabilní duševní nemocí, jejichž chování by znemožňovalo klidný a bezpečný život ostatních uživatelů
 • pro které není prostředí vhodné ve vztahu k věku a zdravotnímu stavu
 • s akutní závislostí na alkoholu a návykových látkách
 • pokud jsou kontraindikované smluvním psychiatrem