MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Poslání a cíle

Domov důchodců Pohoda - Odlehčovací služby


Druh služby: odlehčovací služby (pobytová služba)


Poslání služby:
 

Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována seniorům na dobu určitou. Uvedená služba umožňuje pečující osobě zajistit potřebný odpočinek. 

Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby. Poskytujeme takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.

 

Cíle služby:

 • umožnit pečujícím osobám odpočinek a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou sami o seniora pečovat

 


 

 

 Zásady poskytování sociální služby:

 • reagovat pružně na změny
 • respektovat potřeby a projevy vůle seniorů
 • dodržovat etický kodex
 • individuální přístup
 • týmová spolupráce
 • akceptovat soukromí a intimitu seniorů
 • zachovat důstojnost seniorů
 • poskytovat péči pouze v takovém rozměru, který je pro seniora nutný a nezbytný
 • úcta ke stáří a životním zkušenostem
 • odbornost pracovníků

 

Kritéria pro přijetí žadatelů:

 1. žadatelé z Turnova
 2. žadatelé ze spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 3. pečující osoba z Turnova nebo spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 4. žadatelé z Libereckého kraje
 5. ostatní žadatelé

 

Okruh osob:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí
 • potřeba pomoci jiné fyzické osoby v průběhu celého dne
 • senioři, kteří dosáhli věku alespoň 60 let

 

Služba není určena osobám:

 • jejichž situace vyžaduje poskytnutí jiné sociální služby
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci