MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Poslání a cíle

Domov důchodců Pohoda - Odlehčovací služby


Druh služby: odlehčovací služby (pobytová služba)

Poslání „odlehčovací služby“

 

Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována seniorům na dobu určitou. Uvedená služba umožňuje pečující osobě zajistit potřebný odpočinek. Služba je využívána i tehdy, je-li pečující osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení.

Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby.


Posláním „odlehčovací služby“ je dále:

 • pobyt v pěkném prostředí Domova důchodců Pohoda
 • celodenní stravování, včetně zajištění dietní stravy
 • programy pro volný čas, kde jsou uplatňovány metody a techniky podporující paměť, jazykové schopnosti, pozornost, prostorovou orientaci a jemnou motoriku
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

 
Cíle služby:

 • umožnit pečujícím osobám odpočinek a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou sami o seniora pečovat

 


 

 
 Zásady poskytování sociální služby:

 • reagovat pružně na změny
 • respektovat potřeby a projevy vůle seniorů
 • empatický přístup personálu
 • týmová spolupráce
 • akceptovat soukromí a intimitu seniorů
 • zachovat důstojnost seniorů
 • poskytovat péči pouze v takovém rozměru, který je pro seniora nutný a nezbytný
 • úcta ke stáří a životním zkušenostem

 
Kritéria pro přijetí žadatelů:

 1. žadatelé z Turnova
 2. žadatelé ze spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 3. pečující osoba z Turnova nebo spádových obcí Turnova, jako obcí III. typu
 4. žadatelé z Libereckého kraje
 5. ostatní žadatelé

 
Okruh osob:

Všichni za splnění následujících podmínek:

 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí
 • potřeba pomoci jiné fyzické osoby v průběhu celého dne
 • dosažení věkové hranice minimálně 65 let

 
Okruh osob, kterým nemůžeme poskytnout služby:

 • je kapacita služby naplněna
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou žádají
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci