MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Úhrady v Domově důchodců Pohoda

v souvislosti s vydáním vyhlášky č.34/2022 dne 25.2.2022, kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to od 1.3.2022


Ubytování

pokoj 

250,- Kč/den

Stravování

strava celodenní

205,- Kč/den

oběd

95,- Kč/den

 

 

Úhrada za péči

Výše úhrady je 135,- Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Výše úhrady pro skupinovou aktivizaci je 100,- Kč/hod.

 

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 
 
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC.
 
3) Pomoc při zajištění stravy:
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.
 
4) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpory při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
5) Sociálně terapeutické činnosti:
- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 
6) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
7) Výchovné, vzdělávací a kaktivizační činnosti:
- nácvik a upevńování motorických a sociálních schopností a dovedností.