MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

GDPR


Zdravotně sociální služby Turnov zpracovávají osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Zdravotně sociální služby Turnov vykonává:

Ing. Roman Šmíd, MBA
BDO Advisory s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

tel.: +420 227 031 495
email: roman.smid@bdo.cz

--------------------------------------------

Ke stažení:


Informace o zpracování osobních údajů žadatelů, uživatelů sociálních služeb, kontaktních osob a dobrovolníků

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání