MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Rady - Alzheimerova choroba


 
Jak pracovat s lidmi s Alzheimerovou chorobou
 

Pracujete jako personál, laický pečovatel nebo dobrovolník s lidmi, kteří jsou postiženi Alzheimerovou chorobou? Je-li Vaše odpověď ANO, jistě Vám přijde vhod několik užitečných rad.


Buďte v kontaktu s očima a přistupujte zpředu.

Buďte trpělivý a nápomocní, ukažte svůj zájem.

Chovejte se ke klientovi s důstojností a respektem.

Čekejte trpělivě na reakce či odpověď.

Dovolte klientům, aby se s Vámi cítili příjemně, ujišťujte je, že vše je v pořádku.

Dejte klientovi čas, aby mohl věc pochopit, netlačte ho.

Jestliže je nemocný, reaguje negativně nebo nervózně, nezačínejte spor a vyhněte se domluvám.

Ke klientovi přistupujte vždy otevřeně, přátelsky a laskavě.

Mluvte klidně, nižším tónem hlasu, pomalu, ale ne monotónně. Vysoký tón vyvolává úzkost a napětí.

Místo zájmen používejte jména lidí a věcí.

Nekritizujte, nehádejte se, neopravujte.

Nepoužívejte přenesená slova (např. "Skočte si do toho bufetu").

Nešetřete komplimenty.

Nejlepší je, když se setkáte, přestavit se a naznačit i dalšími prostředky, kdo jste.

Na začátku rozhovoru oslovte vždy klienta jménem.

Nacházejte význam ve všem, co dělá a říká, nebo si buďte alespoň vědom, že v tom nějaký význam je.

Nenuťte nemocného, aby řekl to správné slovo, jestli rozumíte, co tím myslí, nechte ho při tom.

Opakujte informace nebo otázky.

Pamatujte, že člověk s Alzheimerovou chorobou je schopen rozumět řeči Vašeho těla, Vaší náladě a upřímnosti. Nikdy nepředpokládejte, že nerozumí tomu, co se říká kolem něho.

Používejte hojně jemný dotyk, držení za ruku, ale ne dříve, než se ujistíte, že máte svolení proniknout do jeho osobního prostoru.

Potřebuje-li naslouchátko, přimějte ho, ať ho nosí, stejně tak i brýle.

Přízvuk dávejte na nejdůležitější slovo ve větě.

Používejte více pozitiv, než negativ. ("Pojďte sem" než "Nechoďte tam")

Při rozhovoru eliminujte hluk a přílišný pohyb.

Řekněte vždy klientovi, co s ním budete dělat.

Stěny pokoje klienta zdobte fotografiemi jeho rodiny.

Snažte se mu napovědět tam, kde mu chybí slova.

To, co říkáte, podporujte vhodnými gesty. Užívejte krátkých a jednoduchých vět, vřdy na jedno téma.

Víc než otázky užívejte oznamovací věty. ("WC je přímo tady" místo "Potřebujete na záchod?")

Vyhněte se otázkám.

Ve všem, co děláte, se snažte posílit jeho sebedůvěru a sebeúctu.

Využijte zbývajících dovedností a pochopte, že schopnost být zdvořilý může být vinou Alzheimerovi demence skryta.