MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Rady - Osoby postižené demencíNěkolik rad těm, kteří pečují o osobu postiženou demencí
 

 • Pamatujte, že člověk s demencí je stále schopen rozumět řeči vašeho těla, vaší náladě a upřímnosti. Nikdy nepředpokládejte, že nerozumí, co se říká kolem něho.
 • To, co říkáte, podporujte vhodnými gesty.
 • Užívejte krátkých, jednoduchých vět, vždy jen na jedno téma.
 • Vyhněte se otázkám.
 • Nesnažte se ho nutit, aby řekl to správné slovo. Jestli rozumíte, co tím myslí, nechte ho při tom.
 • Ve všem co děláte, se snažte posílit jeho sebeúctu a sebedůvěru.
 • Nacházejte význam ve všem, co dělá a říká, nebo si alespoň buďte vědomi, že v tom nějaký význam je.
 • Využijte všech zbývajících dovedností. Někdy jsou nejdůležitější dovednosti skryty vinou demence. Například schopnost být zdvořilý.
 • Mluvte klidně, nižším tónem hlasu. Vysoký tón vyvolává úzkost a napětí.
 • Mluvte pomalu a srozumitelně.
 • Používejte hojně jemný dotyk a držení za ruku.
 • Jestliže nemocný reaguje negativně nebo nervózně, nezačínejte spor a vyhněte se domluvám.
 • Snažte se nemocnému napovědět tam, kde mu chybí slova.
 • Buďte v kontaktu s očima.
 • Přistupujte zpředu.
 • Napište slova na papír, je-li třeba.
 • Potřebuje-li naslouchátka, přimějte ho, ať je nosí a kontroluje stav baterií.
 • Při rozhovoru eliminujte zvuk a přílišný pohyb.
 • Nosí-li brýle, ať je nosí pravidelně.
 • Čekejte trpělivě na reakci či odpověď.
 • Opakujte informace nebo otázky.
 • Místo zájmen používejte jména věcí a lidí.
 • Přízvuk dávejte na nejdůležitější slovo ve větě.
 • Používejte více pozitiv, než negativ.
 • Buďte trpěliví.
 • Nekritizujte, neopravujte, nehádejte se.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZDE JSOU DŮLEŽITÉ POCITY, NE FAKTA !


 

 


 

Užitečné odkazy: Zdravotnické potřeby | APOS BRNO | Nutricia