MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

INFORMACE PRO ZÁJEMCE


 Představujeme domy s byty zvláštního určení

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete pomoc při určitých činnostech denní potřeby,bydlíte na samotě a nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl ? Je Váš byt nepřiměřeně velký ,finančně náročný, ve 3. p. bez výtahu a Vy chodíte o 2 berlích? Jste osamělí nebo naopak bydlíte společně s dětmi, máte špatné rodinné vztahy? Chcete žít mezi vrstevníky, mít jistotu dostupné pomoci ?Uvažovali jste o tom, že se budete muset přestěhovat jinam? Pro Vás jsou určené domy s byty zvláštního určení.

 Pokusíme se Vám  zodpovědět nejčastější dotazy,s kterými se na nás obracíte:

Co to jsou domy s byty zvláštního určení, pro koho jsou určeny?
 Domy s byty zvláštního určení v Turnově vznikly transformací bývalého  domu s pečovatelskou službou (Granátová ulice) a  Penzionu  pro důchodce (Žižkova ulice). Byty jsou malometrážní ( garsonky a byty 1+1) a jsou v majetku města Turnov. Zájemce se do nich stěhuje na základě uzavřené klasické nájemní smlouvy.
Jsou určeny pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pobírají starobní  nebo invalidní důchod a jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči po celý den. Bydlení v těchto domech a možnost využívání pomoci pečovatelské služby podle své aktuální potřeby umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

Jaká jsou kriteria pro přijetí?
Město Turnov stanovilo kriteria, podle kterých sociální komise při schvalování žádostí postupuje. Žádost si mohou podat občané z Turnova, uživatelé TPS, která už nedostačuje, žadatelé ze spádových oblastí Turnova, žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky, ostatní žadatelé. Zájemce se do nich stěhuje po schválení sociální komisí a uzavření nájemní smlouvy s bytovým odborem Města Turnov.

Jaké služby se v domech poskytují?
Přímo v těchto domech sídlí Pečovatelská služba, kde si mohou obyvatelé nasmlouvat pomoc v rozsahu, v jakém ji aktuálně potřebují.  Pečovatelská  služba se následně poskytuje dle uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. V nabídce je veškerá škála služeb, podle zákona o sociálních službách( nákupy, obědy, pomoc při chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, praní prádla…). Výhodou tohoto bydlení je skutečnost, že každý uživatel má možnost přímého kontaktu s pečovatelkami, které v těchto bytech poskytují pečovatelskou službu, a to v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele. Pečovatelky jsou také rychle dostupné v případě náhlé potřeby pomoci.
 V domech zvláštního určení je k dispozici i kadeřnice, pedikérka a masérka.  Nezbytnou součástí těchto domů je i jídelna, středisko osobní hygieny a prádelna.  Z aktivit je nabízena pohybová aktivita, kavárnička, kulturní a vzdělávací pořady . Do domů dochází lékařka, ale není zajištěna stálá zdravotní služba, pečovatelská služba neposkytuje žádnou zdravotní péči. V případě doporučení praktického lékaře jsou prostřednictvím Domácí péče zajišťovány i základní zdravotnické úkony / aplikace injekcí, odběry, převazy…) .V Penzionu pro důchodce pracuje na část úvazku  zdravotní sestra.

Jsou byty zařízené nábytkem?
V bytech je nainstalovaná kuchyňská linka, vše ostatní zařízení např. nábytek, vařič nebo různé spotřebiče si zájemce zajistí sám.

Jaký je v bytech nájem a jak se platí?
Nájemné je stanoveno stejné, jako v jiných městských bytech v Turnově, tzn. 49,47,- Kč/m2. Podle nastavených záloh na spotřebu vody a topení činí nájemné v garsonce cca 4000,- Kč a v bytech 1+1 cca 5000,- Kč. Nájemné se platí prostřednictvím plateb SIPO nebo bezhotovostně na účet Města Turnov.

Bude se  pečovatelka chodit každý den ptát, jestli něco nepotřebuji?
Za běžných okolností nebude. Pečovatelská služba funguje tak, že si podle své potřeby a domluvy s pečovatelkou objednáte určitý úkon na konkrétní den a hodinu, např. koupání na úterý ve 13hodin a v tom čase bude úkon proveden. Jinak bude Váš život stejný, jako byste bydleli v bytě kdekoliv ve městě. Sami si budete plánovat co budete dělat, kam a s kým půjdete, kdo a kdy přijde za Vámi. Budete hospodařit se svými finančními prostředky, majetkem, nebudete nijak omezováni ve svém soukromém životě.
Pokud je ale Váš zdravotní stav takový, že byste potřebovali a chtěli, aby se na Vás někdo každý den nebo několikrát za den přišel podívat, zda jste v pořádku a něco nepotřebujete, nasmlouváte si službu „dohled“ a potom pečovatelka bude pravidelně chodit, abyste měli jistotu, že nezůstanete v bytě sám bez pomoci.

V čem je rozdíl mezi terénní pečovatelskou službou(TPS) a pečovatelskou službou(PS), která se poskytuje v bytech zvláštního určení?
Rozdíl v poskytování úkonů není žádný, je to jedna sociální služba, poskytovaná podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všechny úkony i úhrady za ně jsou stejné.  Rozdíl je pouze v místě poskytování – TPS jezdí za svými uživateli do jejich domácností ve městě a okolí, PS dochází za uživateli do jejich domácností v domech s byty zvláštního určení.

Budu mít na všechno dostatek peněz?
Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení bydlení a potřebnou pomoc, můžete si požádat na Úřadu práce o některou ze sociálních dávek, např. příspěvek na bydlení , na mobilitu, příspěvek na péči. S vyřízením příspěvku Vám můžeme také pomoci.

Co všechno pečovatelská služba může a co ne?
PS musí mít v nabídce služeb veškeré úkony, obsažené v zákonu o sociálních službách, služby vykonává na základě Smlouvy uzavřené s uživatelem, na jeho objednávku. Nesmí poskytovat zdravotní péči. Nemůže poskytnout péči proti vůli uživatele, pokud si to přeje pouze např. rodina, sousedi, veřejnost, nebo bychom si mysleli, že „je to potřeba“.

Proč se rozhodnout bydlet v domech s byty zvláštního určení?
Důvody žadatelů bývají různé – nutnost poskytování potřebné péče,  obavy z budoucnosti, nevhodné bydlení, nadměrný byt, osamělost, společné bydlení s rodinou, špatné rodinné vztahy. Při svém rozhodování zvažte výhody i nevýhody tohoto zásadního kroku,Vaši potřebu pomoci,vhodnost dosavadního bytu, finanční možnosti, rodinné zázemí. Výhodou je jistě přiměřeně velký byt, život mezi vrstevníky, pocit větší jistoty a bezpečí nebo snadná a rychlá dostupnost péče. Nevýhodou naopak ztráta bydlení, kde jste žili celý život, zpřetrhání některých vazeb nebo zvykání si na nové prostředí.
Zajištění vhodného bydlení a přiměřená pomoc může přispět ke zkvalitnění Vašeho života. Pokud už nemůžete zůstat ve svém původním bytě, je toto možnost, jak si alespoň částečně zachovat svoji autonomii, samostatnost a nezávislost. Prožít klidné stáří je přáním každého občana, záleží na Vás, jak a kde ho prožijete.

Pokud máte další otázky, které jste tu nenašli zodpovězené, podrobnější informace naleznete sekci TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – ÚSEK ŽIŽKOVA A ÚSEK VÝŠINKA. Vaše dotazy také rádi zodpovíme telefonicky nebo osobně, při Vaší návštěvě.

 Vladimíra Chuchlíková                                      Jana  Čejková
 vedoucí PS Žižkova -  Žižkova ulice                 vedoucí PS Výšinka -Granátová ulice