MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

INFORMACE


Povinně zveřejňované informace

(Zákon č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 
Provoz organizace je finančně podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Městem Turnov
 
1. Úplný oficiální název povinného subjektu: 
    
     Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

2. Zřizovatel:

     
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

3. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
 
    Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba a centrum denních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Organizace byla zřízena dne 30.11.2000 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Turnova.

4. Popis organizační struktury:

     Organizační schéma od 1.11.20215. Kontaktní poštovní adresa, tel, web, ofocionální email, ID datové schránky:

    28. října 812, 51101 Turnov, tel.: 481 320 070, 775 134 098, www.zsst.cz, info@zsst.cz, nqzmvq6

6. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

    
Případně platby můžete poukázat: 31530581/0100

7. Identifikační číslo organizace (IČO):

    
00854883

8. Daňové identifikační číslo (DIČ):

    
CZ00854883 nejsme plátci DPH

9. Místo a způsob, jak získávat příslušné informace:

    
Písemně, telefonicky, osobně, elektronickou poštou, kontakty viz bod 5.

10. Kde a jak lze podat žádost o přijetí do služby:

   
      
Žádost lze podat písemně prostřednictvím České pošty nebo datové schránky. Možné je i osobní doručení do sídla organizace (viz bod 5). K podání slouží formulář, který je v elektronické podobě k dispozici na www.zsst.cz Formulář so lze osobně vyzvednout v sídle organizace anebo požádat o jeho zaslání.

11. Výroční zprávy:

      Výroční zpráva za rok 2020
      Výroční zpráva za rok 2019
      Výroční zpráva za rok 2018
      Výroční zpráva za rok 2017
      Výroční zpráva za rok 2016
      Výroční zpráva za rok 2015
      Výroční zpráva za rok 2014
      Výroční zpráva za rok 2013
      Výroční zpráva za rok 2012
      Výroční zpráva za rok 2011
      Výroční zpráva za rok 2010
      Výroční zpráva za rok 2009
      Výroční zpráva za rok 2008
      Výroční zpráva za rok 2007

12. Výroční zprávy o posktování informací:

     Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2020
     Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2021

13. Zřizovací listina:

      Zřizovací listina od 3.6.2021


14. Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministrstva práce a sociálních věcí:

     Smlouva OLP 2021
     Smlouva OLP 2021 - dodatek č.1
     Smlouva OLP 2021 - dodatek č.2

15. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu:

     Smlouva 2021


16. Rozvaha

     
Rozvaha 2020


17. Výkaz zisku a ztráty 

     
Výkaz zisku a ztráty 2020