MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

AKTUALITY

Klub aktivních seniorů


     Ve čtvrtek 4. září byl za přítomnosti vzácných hostů ředitelem ZSST Bc. J. Cimbálem nově otevřen Klub aktivních seniorů ( KAS ). Slavnostního odpoledne se zúčastnil a pozdravil přítomné seniory starosta Turnova Ing. T. Hocke, místostarosta Ing. J. Pekař, mluvčí MěÚ Ing. K. Preislerová,přítomna byla i vedoucí SPCCH paní B. Zajíčková. Pozvání přijal také pan P. Charousek, který je vydavatelem zpravodajských novin "Turnovsko v akci", kde budete pravidelně nacházet informace o činnosti KAS.

     Ředitel ZSST nejprve představil vedení KAS ve složení Marie Sejkorová, Vladimíra Chuchlíková a Edita Nožičková a poté se přítomní již dozvěděli konkrétní informace o plánovaných akcích a činnostech na příští dva měsíce. Přítomní senioři také mohli svá přání a názory, na co by se měl klub zaměřit, vyjádřit v krátkém dotazníku. Vyhodnocení dotazníků už nyní naleznete na nástěnce v klubu. Budeme se snažit v brzké době Vaše nejčastější přání naplnit.

     Dne otevřených dveří se zúčastnilo velké množství zájemců o klubovou činnost, přišlo se podívat 65 zájemců. Pro každého bylo připraveno malé občestvení - káva, čaj, něco dobrého k zakousnutí. Po úvodní části a vzájemném seznámení následovalo odpolední posezení s hudebním doprovodem pana F. Adamce. Všichni přítomní se dobře pobavili, společně si zazpívali, někteří i zatančili.

     Prožili jsme příjemně strávené odpoledne a už se všichni těšíme na další setkání ve čtvrtek 11. září, kdy se společně s vyprávěním a promítáním pana J. Sejkory přeneseme na chvíli na Nový Zéland.


 
Těšíme se na Vás

Vedení KAS