MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

HISTORIE

Klub aktivních senorů


     Turnovský klub důchodců existuje nepřetržitě 50 let, je to nejstarší klub důchodců v semilském okrese. Byl založen v roce 1964 sociálně zdravotní komisí tehdejšího národního výboru a měl osmdesát členů, většinou mužů. Ve vedení se střídalo několik osob, naposledy klub vedla paní Marie Příhonská. V letech 1992 - 2001 se o klub staral sociální odbor Města Turnova. Sídlo měl klub na několika místech ve městě.

     Od roku 2003 sídlí v Penzionu pro důchodce, kde je pro činnost odpovídající zázemí a je zde i dobrá dopravní dostupnost z celého města. Hned vedle Penzionu je zastávka autobusu, kde "plusák" jezdí každou hodinu. Od září 2014 přebírá vedení klubu důchodců pod novým názvem - klub aktivních seniorů - paní Marie Sejkorová.