MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace

Ředitelka: Ing. Jana Maříková
Vedoucí ekonomického úseku: Iva Jirčáková – zástupce ředitele
Vedoucí technického úseku: Josef Nevyhoštěný

Manažerka kvality sociálních služeb: Jana Jindrová


Domov důchodců Pohoda

Druhy služeb: Domovy pro seniory - ID 4234054
                         Domovy se zvláštním režimem - ID 9274680
                         Odlehčovací služby - ID 3368
051

 

Vrchní sestra: Mgr. Kamila Louthánová
Vedoucí sociálního úseku: Bc. Lenka Chlumová, DiS.

 

Pečovatelská služba - ID 8719331

Vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovnice: Mgr. Helena Duchková
 

Centrum denních služeb - ID 9313088

Vedoucí centra denních služeb, manažer terénní a ambulatní péče - sociální pracovnice: Mgr. Markéta Brebtová