MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

Organizační struktura podle úseků



Zdravotně sociální služby Turnov

Ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál
Vedoucí ekonomického úseku: Iva Jirčáková – zástupce ředitele
Vedoucí technického úseku: Josef Nevyhoštěný

Manažerka kvality sociálních služeb: Jana Jindrová


Domov důchodců Pohoda

Manažerka zdravotní a sociální péče: Mgr. Adéla Stehlíková,MBA
Vedoucí sociálního úseku: Bc. Lenka Chlumová, DiS.

 

Terénní pečovatelská služba

Vedoucí úseku 28.října a Centra denních služeb: Bc. Renata Poláková DiS.
Vedoucí úseku Žižkova: Vladimíra Chuchlíková
Vedoucí úseku Výšinka: Jana Čejková