MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

POPIS ZAŘÍZENÍ


Pečovatelská služba pečuje o uživatele služeb v jejich vlastních domácnostech na území města Turnova a jeho přilehlých částí, které spadají pod město Turnov. Zázemí pro pracovníky Pečovatelské služby máme na třech místech - v areálu Domova důchodců Pohoda (ulice 28. října), v objektech ve vlastnictví města Turnova (ulice Granátová a Žižkova). K dispozici máme vlastní automibily. V jednom z nich je nainstalováno dovybavení pro pohodlnou a bezpečnou přepravu vozíčkářů a nástupní schůdek pro přepravu osob. Péči zajišťuje tým zkušených pečovatelek podle individuálních plánů a standardů kvality sociálních služeb. Všechny pečovatelky mají základní kurz a během roku se zúčastňují různých seminářů a školení, ve kterých si zdokonalují své znalosti v dané oblasti. Pro naše zaměstnance pořádáme mimo jiné i exkurze do jiných zařízení, aby zde mohli načerpat nové poznatky a dále je zúročit ve své praxi.

Pečovatelskou službu považujeme za velmi důležitou, neboť setrvání ve své vlastní domácnosti až do konce života je přáním každého člověka. Pečovatelská služba své služby zajišťuje každý všední den od 7:00 do 19:00 hod. Zaveden je také víkendový provoz od 9:00 do 14:00 hod. V současné době poskytujeme péči u 160 uživatelů v jejich vlastních domácnostech. Z toho u 61 uživatelů provádíme komplexní péči dle široké nabídky služeb naší Pečovatelské služby (doprovody seniorů na úřady, k lékaři apod., úklidy, nákupy, praní prádla, pomoc při péči o vlastní osobu atd.).