MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Sazebník úhrad za pečovatelskou službu od 1.1.2016

Schváleno usnesením RM Turnov č.479/2015 ze dne 7.10.2015


1.Základní činnosti pečovatelské služby a jejich úhrady


ÚKON                                                                                                                       

Úhrada za všední dny Úhrada ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a svátky
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Pomoc a podpora                                                                                           
při podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod.

Pomoc při oblékání
a svlékání

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

Pomoc při prostorové
orientaci

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní
hygieny ve středisku osobní
hygieny

120,- Kč/hod

Neposkytuje se

Pomoc při úkonech osobní
hygieny v domácnosti
uživatele
120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

Pomoc při základní péči o
vlasy a nehty

120,- Kč /hod

Neposkytuje se

Pomoc při použití WC

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající
zásadám racionální výživy

cena odpovídá ceníku dodavatele stravy KNL a.s.- catering

cena odpovídá ceníku
dodavatele - KNL a.s.-
catering

Dovoz nebo donáška jídla,
včetně zapůjčení jídlonosoče
s termoobalem

21,- Kč/úkon

21,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a
pití

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

Příprava a podání jídla a
pití

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba
domácnosti, spotřebičů

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod. (pouze při mimořádných situacích)

Pomoc při zajištění velkého
úklidu, mytí oken
(uživatelům, využívajícím
běžný úklid a další 2 služby
PS)

120,- Kč/hod

Neposkytuje se

Donáška vody

120,- Kč/hod

Neposkytuje se

Topení v kamnech, včetně
donášky topiva

120,- Kč/hod

128,- Kč/hod

Běžný nákup

120,- Kč/hod

Neposkytuje se

Pochůzka (celkové zajištění
administryce kolem např.
příspěvku na péči, příspěvku
na bydlení, placení složenek
atd., zaištění léků)

120,- Kč/hod

Neposkytuje se

Velký nákup (např. týdenní
ošacení, vybavení bytu...)

110,- Kč/úkon

Neposkytuje se

Praní a žehlení osobního a
ložního prádla

60,- Kč/kg

Neposkytuje se

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy,
školských zařízení a zpět

120,- Kč/hod

Neposkytuje se

Doprovázení dospělých
k lékaři, na různé instituce...

120,- Kč/hod

Neposkytuje se


 
Úhrada za 1 pečovatelskou návštěvu zahrnuje čas potřebný k poskytnutí objednaného úkonu včetně času nezbytného k jejich zajištění (příprava, cesta, administrativa). Účtuje se každá započatá čtvrthodina. Pokud je k zajištění úkonu potřeba více pečovatelek, násobí se čas počtem pečovatelek, které úkon provádějí. Účastníci odboje, podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, budou mít základní úkony PS zdarma.