MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Sazebník úhrad za pečovatelskou službu od 1.1.2023

Vydáno v souvislosti s vyhláškou č.440/2022, kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb.


1.Základní činnosti pečovatelské služby a jejich úhrady


ÚKON                                                                                                                       

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Pomoc a podpora                                                                                           
při podávání jídla a pití

152,- Kč/hod.

Pomoc při oblékání
a svlékání

152,- Kč/hod.

Pomoc při prostorové
orientaci

152,- Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

152,- Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní
hygieny ve středisku osobní
hygieny

152,- Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní
hygieny v domácnosti
uživatele

152,- Kč/hod.

Pomoc při základní péči o
vlasy a nehty

152,- Kč /hod.

Pomoc při použití WC

152,- Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající
zásadám racionální výživy


Cena oběda 105,- Kč

Dovoz nebo donáška jídla,
včetně zapůjčení jídlonosoče
s termoobalem

50,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a
pití

152,- Kč/hod.

Příprava a podání jídla a
pití

152,- Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba
domácnosti, spotřebičů

152,- Kč/hod.

Pomoc při zajištění velkého
úklidu, mytí oken
(uživatelům, využívajícím
běžný úklid a další 2 služby
PS)

152,- Kč/hod.

Donáška vody

152,- Kč/hod.

Topení v kamnech, včetně
donášky topiva

152,- Kč/hod.

Běžný nákup

152,- Kč/hod.

Pochůzka (celkové zajištění
administryce kolem např.
příspěvku na péči, příspěvku
na bydlení, placení složenek
atd., zaištění léků)

152,- Kč/hod.

Velký nákup (např. týdenní
ošacení, vybavení bytu...)

160,- Kč/úkon

Praní a žehlení osobního a
ložního prádla

90,- Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy,
školských zařízení a zpět

152,- Kč/hod.

Doprovázení dospělých
k lékaři, na různé instituce...

152,- Kč/hod.


 
Úhrada za 1 pečovatelskou návštěvu zahrnuje čas potřebný k poskytnutí objednaného úkonu včetně času nezbytného k jejich zajištění (příprava, cesta, administrativa).  Pokud je k zajištění úkonu potřeba více pečovatelek, násobí se čas počtem pečovatelek, které úkon provádějí. Účastníci odboje, podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, budou mít základní úkony PS zdarma.

U uživatelů s rozsahem více než 80 hodin/1 měsíc zůstává úhrada za služby 135,- Kč/hod.