MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Sazebník úhrad za pečovatelskou službu od 1.3.2022

Vydáno v souvislosti s vyhláškou č.34/2022, kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb.


1.Základní činnosti pečovatelské služby a jejich úhrady


ÚKON                                                                                                                       

Úhrada za všední dny Úhrada ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a svátky
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Pomoc a podpora                                                                                           
při podávání jídla a pití

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Pomoc při oblékání
a svlékání

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Pomoc při prostorové
orientaci

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní
hygieny ve středisku osobní
hygieny

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní
hygieny v domácnosti
uživatele

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Pomoc při základní péči o
vlasy a nehty

135,- Kč /hod.

135,- Kč/hod.

Pomoc při použití WC

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající
zásadám racionální výživy


Cena oběda 95,- Kč

Cena oběda 95,- Kč

Dovoz nebo donáška jídla,
včetně zapůjčení jídlonosoče
s termoobalem

40,- Kč/úkon

40,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a
pití

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Příprava a podání jídla a
pití

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba
domácnosti, spotřebičů

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod. 

Pomoc při zajištění velkého
úklidu, mytí oken
(uživatelům, využívajícím
běžný úklid a další 2 služby
PS)

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Donáška vody

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Topení v kamnech, včetně
donášky topiva

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Běžný nákup

135,- Kč/hod.

135,- Kč/hod.

Pochůzka (celkové zajištění
administryce kolem např.
příspěvku na péči, příspěvku
na bydlení, placení složenek
atd., zaištění léků)

135,- Kč/hod.

-

Velký nákup (např. týdenní
ošacení, vybavení bytu...)

140,- Kč/úkon

140,- Kč/úkon

Praní a žehlení osobního a
ložního prádla

80,- Kč/kg

80,- Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy,
školských zařízení a zpět

135,- Kč/hod.

-

Doprovázení dospělých
k lékaři, na různé instituce...

135,- Kč/hod.

-


 
Úhrada za 1 pečovatelskou návštěvu zahrnuje čas potřebný k poskytnutí objednaného úkonu včetně času nezbytného k jejich zajištění (příprava, cesta, administrativa). Účtuje se každá započatá čtvrthodina. Pokud je k zajištění úkonu potřeba více pečovatelek, násobí se čas počtem pečovatelek, které úkon provádějí. Účastníci odboje, podle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, budou mít základní úkony PS zdarma.