MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

PODĚKOVÁNÍ


Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek 28. října a Centra denních služeb - domovinky

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás s prosbou, zda byste mohl příležitostně ze své pozice poděkovat za naši rodinu všem zaměstnancům terénní pečovatelské služby a úseku "Domovinka" za vzornou péči, kterou poskytují našim rodičům Drahomířa Fišerové a Jaroslavu Fišerovi.
Kolektiv vstřícných žen a pan řidič vedený vždy ochotnou a dobře naladěnou vedoucí Centra denních služeb paní BC. Renatou Polákovou, DiS. je nám velkou oporou, když se ocitáme v nových situacích, které přináší věk našich rodičů (a nejsou to vždy jen úsměvné situace). Paní vedoucí Poláková průběžně a ohleduplně nachází nová šetrná a praktická řešení s naprostým přehledem profesionála. Jsme moc rády, že se naší mamince v "Domovince" líbí a oceňuje všechny akce, kterých se může účastnit.
Výpomoc v domácnosti a pomoc při procházkách a pochůzkách je pro nás také velkým ulehčením, protože obě bydlíme v Liberci. Víme, jak oba rodiče vítají a mají rádi paní pečovatelky, které k nim docházejí. Zárověň je třeba zdůraznit, že terénní pracovnice jsou v mimořádných situacích ochotny poskytnout nezbytnou pomoc i nad rámec svých pracovních povinností a pracovní doby.
Vážený pane řediteli, věříme, že najdete nějakou oficionální příležitost a případně i finanční zdroje, abyste mohl poděkovat za práci a ocenit nejen úsek terénní pečovatelské služby, zařízení "Domovinka", ale i jednotlivé pracovnice.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v tolik potřebné a důležité činnosti vašeho zařízení, jehož úspěch závisí z velké míry na osobnostním nastavení a osobním nasazení zaměstnanců.

                                         S pozdravem
                                                                 Dagmar Cvrčková a Jana Flanderková

____________________________________________

Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek Žižkova, úsek  28. října a za péči v Domově důchodců Pohoda
 

Když se moje maminka, p. Milota Šollová v 86 letech stěhovala do DPS v Žižkově ulici, měli jsme velkou obavu, že si už nezvykne a snažili jsme se, co nejvíce, pokud možno denně ji v novém bytě navštěvovat. Ale k našemu radostnému překvapení, tu našla druhý domov. Sžila se během několika týdnů a byla nadšená pečovatelkami - "svými novými dcerami", procházkami po parku a mezi kvetoucími zahradami. Byla tam svým způsobem dost šťastná. Její zdravotní stav se však stále zhoršoval, takže později už na zmrzlinku ke Karlovi IV. jezdila jenom na vozíku. Měli jsme celá rodina velký strach, jaké to bude, až přestane úplně chodit a nebude s ní možný úplný duševní kontakt. To se stalo po nočním pádu, doma na podzim r. 2017. Protože se už velmi bála změny prostředí a zapomínala, nechali jsme ji po dohodě s pečovatelkami a vedoucí paní Chuchlíkovou v jejím bytečku. Bez mimořádné obětavosti všech pečovatelek, by to nebylo možné. Počátkem roku 2018 to už bylo pro všechny, maminku i pečovatelky, z lidského hlediska neúnosné. Miminka potřebovala také péči a dohled přes celou noc. Proto jsme těžkým srdcem požádali o pobytové místo v Domově důchodců Pohoda, kde měla již více let podanou žádost. Moc jsme se všichni báli její reakce na stěhování a na poznávání nových lidí, nového prostoru a z učení nových zvyklostí. Do toho všeho vstoupila ještě chřipková epidemie, se zákazem návštěv klientů. Takže první dny v DD Pohoda byly pro ni i pro všechny, kdo ji mají rádi dost těžké. Přesto se hned zapojila do denních aktivit stálých klientů. Moc jí držíme palce, aby našla další domov, kde bude mít kamarády a bude se zase cítit spokojená, klidná a s lidsky důstojným stářím. Víme, že všichni v DD Pohoda a jeho okolí, jí v tom budou pomáhat a věříme, že to během několika týdnů zvládne. Děkujeme za mimořádnou péči a starostlivost oběma kolektivům - z DPS v Žižkově ulici i z DD Pohoda, kteří mají těžkou a nedoceněnou práci. Vážíme se jejich péče o naši babičku. Moc děkujeme.

      Za celou rodinu
      
                      MUDr. Zdeňka Rákosová
 
________________________________

Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek Výšinka
 
  
Vážená paní Čejková,

děkujeme Vám za velkou a vzornou péči o tatínka. Jsme si vědomi toho, že v poslední době to bylo čím dál náročnější a složitější. Věříme, že i nadále zůstaneme v úzkém a dobrém kontaktu a společně dořešíme vše potřebné s řádným uvolněním a předáním bytu.
Přejeme Vám hodně zdraví a pevné nervy ve Vaší náročné a záslužné práci.

                                   S úctou Kozderková Věra a Vladimír


__________________________________

Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda


 
Vážení a milí lidé,

kteří konáte dobro stařenkám a stařečkům a dalším, kteří nemohou o sebe pečovat a nahrazujete prostředí v Turnovském Domově seniorů.
Dovolujeme si vám srdečně poděkovat za vaši ochotu a profesionální péči a s jakou se jim věnujete.
Především děkujeme za lásku a osobní přístup ke každému opatrovanému. Vracíte jim důstojné stáří, vytváříte v nich radost těšit se na každý nový den, vnímat prožitky z aktivit, které jim připravujete. Vždy s úsměvem s nimi jednáte a vzorně pečujete o jejich čistotu a zjev.
Velice si vážíme vámi vytvořeného, eticky vkusného interiérového prostředí a lásky, kterou jim dáváte.
Váš přístup není samozřejmostí, nedá se nařídit, ale je projevem velmi slušných, empatických lidí, kteří milují bližního svého.

Za veškerou péči zdvořile děkujeme.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, vše jen dobré v novém roce. Nechť je provázen Zdravím, Radostí a Láskou. velice si vážíme vaší práce.


______________________________________________________________

Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda

 
Vážení,

rádi bychom poděkovaly sestrám i ošetřovatelskému personálu, zkrátka všem, kdo pečoval o naši maminku. Vždy, když jsme za ní přijely, byla v čistotě a pěkně upravená. Jsme rády, že dbáte na lidský přístup a chováte se ke klientům s úctou a pochopením. Maminka se u Vás měla určitě moc dobře.

Ještě jednou díky Vám všem!

                                     S úctou     
                     
                                                   A. Lišková
                                                   V. Missbergerová


                                     
Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby

 
Vážený pane řediteli,

dovolte mi pozitivně se vyjádřit k činnosti Terénní pečovtelské služby Zdravotně sociálních služeb Turnov.

Když jsem o letních prázdninách začal řešit, kdo pomůže mojí 83leté špatně se pohybující mamince s podáváním oběda a zajistí jakýsi dohled nad ní v době, kdy po dovolené nastoupím opět do zaměstnání, obrátil jsem se se žádostí o pomoc na dva turnovské poskytovatele pečovatelských služeb. V jedné instituci mne přijala poměrně nepříjemná paní vedoucí, která se při sjednání schůzky nedokázala do telefonu ani představit a vedla pak se mnou rozhovor v místnosti, kde se nacházelo dalších několik osob, což bylo značně nepříjemné. Především mi šak neposkytla dostatečné informace o možnosti poskytnutí služeb.

V druhé instituci, kterou byly Vámi řízené Zdravotně sociální služby Turnov, jsem se už při telefonickém dotazu a žádosti o sjednání schůzky sestkal s vstřícností a ochotou. Ta se mi potvrdila i při osobním jednání s vedoucí terénní pečovatelské služby paní Polákovou.

Volba tedy byla více než jasná. A tak začala téměř dvouměsíční vzájemná spolupráce Vašich zaměstnanců s mojí maminkou. Ta měla z návštěv "cizích" lidí v bytě zprvu obavy, ty se však rozplynuly již po první návštěvě pečovatelek. A pak už se na ně těšila. Byla ráda, že jí někdo ohřál a naservíroval oběd a především si s ní popovídal. Já byl rád a v práci klidný, že je o maminku postaráno. Vše tedy v naprostém pořádku.

Proto bych chtěl Vaším prostřednictvím moc poděkovat za milé a vstřícné jednání paní Renatě Polákové a za profesionální přístup k seniorce Mileně Linhartové pečovatelkám Haně Příhonské a Světlaně Růžkové. Zaslouží si přinejmenším poděkování, ale spíš i nějakou odměnu.

A proč jsme s poskytováním pečovatelské služby mamince přestali? Protože se přestěhovala od 1.11 do domu s pečovatelskou službou v Žižkově ulici. I tamějšímu personálu musím již nyní, na samotném začátku pobytu maminky tam, vyjádřit poděkování. S vedoucí DPS paní Chuchlíkovou se moc dobře jedná, paní pečovatelky jsou dle vyjádření maminky milé, usměvavé a ochotné.

Domnívám se, vážený paně řediteli, že můžete být právem hrdý na zaměstnance, které máte a kteří poskytují velmi potřebné, mnohdy však nedoceněné služby seniorům.

Přeji Vám jen a jen milé a ochotné pracovníky a děkuji, že poskytují služby na vynikající úrovni.


S pozdravem

Radek Drašnar

 
 
Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda

 
Vážený pane řediteli,

rozhodla jsem se vám touto cestou poděkovat za péči o moji babičku paní Jiřinu Halamovou, která minulý týden v pátek u vás zemřela. Předejte, prosím, velké poděkování všem pečovatelkám, pečovatelům a sestřičkám, kteří pracují na oddělení v přízemí, kde babička více jak 10 let pobývala.
Za celou dobu jsem se nesetkala s nějakým větším problémem. Pečovala o ni řada pracovníků a většina z nich dělá a dělala svoji práci s láskou a je vidět, že jim na klientech záleží. Jejich přístup je opravdu lidský, vždy měli pro babičku i pro nás vlídná slova a snažili se pomoci. Nechci nikoho jmenovat, protože bych určitě na některé zapomněla, bylo jich za těch 10 let opravdu hodně. Z pozice sestry můžu posoudit úroveň ošetřovatelkské péče a vím, jak je těžké pečovat o ležícího inkontinentního pacienta. Až na poslední měsíce, kdy babička ztrácela fyzické síly, neměla žádné dekubity a zde je opravdu vidět vzorná péče o kůži, vyprazdňování, polohování a hlavně výživu.
Musím veškerému personálu sklonit velkou poklonu za poslední týdny, kdy babička pomalu umírala. Péče o ní byla vždy vzorná, ošetřené dekubity, byla v čistotě a v klidu. Personál zachovával intimitu a vnímal babiččiny potřeby a podle toho přizpůsoboval péči. Veliká pozornost byla věnována tlumení bolesti. Ale hlavně chci vyzdvihnout lidský a profesionální přístup k nám - k rodině. Mojí mamce pečovatelky a sestřičky velice pomohly v posledních dnech v doprovázení při umírání její maminky. Obě jsme v nich měly velkou oporu, hovořily s námi o situaci a o potřebách babičky. Ani si nedovedete představit, jak pro nás byly tyto chvíle důležité a moc si toho vážím. Vím, že u vás babička mohla umřít v klidu, důstojně a hlavně bez bolesti.

Vaše zařízení budu všude doporučovat a jsem ráda, že existuje.

Děkuji a přeji vám do budoucna hodně spokojených klientů a jejich rodinných příslušníků...


V Jablonci nad Nisou dne 21.8.2017                            

                                                                             Mgr. Jitka Řehořová
                                                                            hlavní sestra jablonecké nemocnice

 


Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda


Vážený pane řediteli,

ráda bych Vám i vašemu týmu (pod vedením pí. Kunčíkové) ještě jednou poděkovala za vstřícnost při přijetí mojí maminky pí. Kv. Linhartové do vašeho domova.

Velký můj dík samozřejmě patří celému zdravotnickému personálu v čele s pí. Stehlíkovou a pí. Patočkovou, ošetřovatelům a všem, se kterými jsem přišla do styku.

Velmi, opravdu velmi si cením práce ošetřovatelek - zejména pí. Marcelky Burešové, Haničky Vaňátkové a obou Eviček za jejich každodenní péči o moji maminku. Stále mě dojímá s jakou laskavostí a úctou se o ni staraly až do konce jejího života.

Vím, že to není lehká práce starat se o seniory, nejen o moji maminku, pomáhat jim v běžných životních situacích (zdravotní stav, ošetření, doprovod na různé společenské a kulturní akce, rehabilitace, stravování, hygiena, toaleta, oblékání ...), což mnozí z nich sami nezvládají a bez pomoci ošetřovatelek a zdravotníků by toho nebyli schopni.

Dovolte mi popřát vaší POHODĚ hodně zdaru, aktivit a vždy příjemného personálu s tak obdivuhodným posláním, což bohužel stále není státem doseněno a oceněno.

                                S úctou
                                Dana Seidlová
                                 Hrdoňovice

 

Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek 28. října
 
 

Vážený pane řediteli,

rád bych se s vámi podělil s naší poměrně nedávnou zkušeností, o dobrém příkladu a lidském přístupu v terénní pečovatelké službě. Je to pro nás současně optimistické, protože služby TPS využíváme až v poslední době.
Manželku čekal na chirurgii malý ambulantní zákrok na noze. Proto jsem včas využil nabídky TPS a zajistili jsme si u paní vedoucí R. Polákové pomoc pro mne. Moje žena je totiž po řadu let mají první pomocnicí a pečovatelkou, společně lépe zvládám pozdní komplikace Parkinsovy choroby.

Počítali jsme s tím nebo věřili jsme, že alespoň po operaci přijede manželka domů sanitkou. To se nepovedlo, ani místní taxislužba nebyla ten den vstřícná. Manželka neměla na chodidlo došlapovat - k tomu máme ještě "pěkné schody" do třetího patra podkrovního bytu. Zmínil jsem se o tom pečovatelce p. Pavlíně, která byla u nás. S paní Polákovou pohotově zjednaly dopravu a ještě doprovod. A to v době, kdy je potřeba každá ruka i noha, kdy se po Turnově rozvážely obědy ...

Bylo to skutečně rychlé rozhodnutí a snad i nad rámec běžných povinností. Velmi nás to oba potěšilo.

Proto bych rád vašim zkušeným ženám ještě jednou vyjádřil poděkování.

                                                                  Děkují Jiřina a Jiří Mohauptovi, Turnov

 Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek 28. října

Vážená paní vedoucí,

sděluji Vám s radostí, že jsem úplně spokojený s paní pečovatelkou Žanetou Jarešovou. Je pracovitá, veselá a ochotná. Pomáhá mě ve všem, co potřebuji, včetně nákupu  a drobného úklidu.
Těším se na další spolupráci!
                                                                                 S pozdravem

                                                                                                            Koníček
                                                                                                            Turnov    

                                                                                              Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda


Pane řediteli,

můj manžel Josef Míchal v Pohodě je od prosince 2016. Jeho zdravotní stav nebyl nejlepší. Já sama vím, jaký manžel je ve svém umíněném jednání. Prostě je svůj. Není jednoduché s ním vyjít, ale stáří je stáří.
Jeho pobyt ve Vašem zařízení Pohoda mu však velice prospěl a řekla bych, že se i trochu změnil v přístupu k lidem, zejména pak k lidem, kteří se o něho starají. 
Chtěla bych tímto moc amoc poděkovat celému kolektivu Pohody za lidský a odborný přístup k mému manželovi

                                                                           Moc děkuji
                                                                                                                               
                                                                                          Eva Míchalová
 
Poděkování za péči Centra denních služeb - domovinky

 
Pěkný den,

děkuji moc za celou tu dobu, za péči, podporu. Jsem rád, že tu v Turnově je pro potřebné fajn zázemí a dává mi to síly jakožto zastupiteli bojovat o rozšíření služby, aby pro ty, kteří budou v budoucnu ve stejné pozici jako já, bylo v Turnově něco jako Alzheimer centrum.

S pozdravy a díky

                                                                                                                 Josef Uchytil
 
Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek 28. října

 
Vážená paní Poláková,

protože už snad 6.3.2017 budu přijat na operaci v Motole, chci Vám poděkovat za spolupráci. Jsem velmi spokojen se službami, které mě vykonáváte (domácnost i mimo) a velmi si vážím přístupu paní Jarešové i té další pečovatelky.
Věřím, že se asi za 14 dní vrátím domů a pak se Vám přihlásím k další spolupráci.
Vyřiďte prosím poděkování a pozdrav také panu řediteli.


                                                                                                                         John

Dne 3.3.2017Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s úmrtím naší maminky Boženy Němečkové, o kterou jste se starali od roku 2004 do posledních dní letošního roku, chceme Vám a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na jejím pobytu u Vás vyjádřit upřímné díky za Vaši péči, trpělivost a vstřícnost. Kéž by bylo více takových kvalitních domů důchodců.

Přejeme Vám všem do budoucna mnoho zdaru a úspěchů jak v osobním, tak i v profesionálním životě.

                              
                              Dcery - Božena Beldová a Marta Lapáčková

V Liberci dne 30.12.2016
 


 Poděkování za péči Centra denních služeb - domovinky

Dobrý den,

velmi ráda bych Vám ještě písenou formou vyjádřila poděkování za vzornou péči o moji maminku paní Hanu Habřinskou, která docházela do denního stacionáře. Bohužel ze zdravotních důvodů se již nebude moci do Domovinky vrátit.
Velmi oceňuji citlivý lidský a profesionální přístup ke starým lidem a děkuji také za cenné rady, které jste mi dali.
Přeji Vám hodně štěstí a spokojenosti ve Vaší záslužné práci.

                                                                                                            Hana Franková

V Turnově 4.8.2016

 Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek 28. října

 
Vážený pane vedoucí,

chci touto cestou poděkovat za poskytnutou péči o mého otce a to jmenovitě paní ošetřovatelce Pavlíně a Světaně.

S čistým svědomím mohu napsat, že jsem mile překvapen profesionalitou a lidským přístupem k tak obtížné službě, jako je služba o staré a nemocné lidi.

Pro mého otce byla jejich přítomnost velmi prospěšná, těšil se, pookřál a mně vámi poskytovaná péče umožnila strávit dovolenou mimo domov.

Vyříďte, prosím, ještě jednou poděkování výše jmenovaným pečovatelkám.


S úctou                                                                          Vlastimil Tesař ml.
                                                                                      Turnov

V Turnově 27.7.2016

 
Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek Žižkova

Vážený pane řediteli,

dovolte, abych Vám jménem svým i jménem mé maminky paní M. Šollové popřála mnoho úspěchů ve Vaší práci v r. 2016, protože to jsou úspěchy a radost i pro vaše klienty a jejich pohoda ve stáří. Zvláště bych chtěla poděkovat kolektivu paní vedoucí Chuchlíkové  v Žižkově ulici. Přestože maminka nastupovala do péče soc. služeb ve věku 84 let, je usměvavá, spokojená a vděčná za jejich přístup. Ani jsme nedoufali, že se najdou takové chápavé a optimistické dámy. Maminka už nedá na svou paní Věrku dopustit a těší se na ni. Jejich a Vaše péče není ničím nahraditelná.

Děkujeme MUDr. Zdeňka Rákosová

 


 Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek Žižkova
 
  
Vážená paní Chuchlíková.

Dovolte mi, abych Vám i Vašim spolupracovnicím poděkovala, za příkladný a úžasný lidský přístup, který jste prokázaly při péči o naši babičku.

Je to již rok, kdy jste ji přijaly do Vašeho penzionu. Po celou tu dobu obdivujeme Vaši mimořádnou trpělivost, profesionalitu a laskavost, s níž řešíte nejen běžné, ale mnohdy, i velmi obtížné situace. Je pro nás úžasné, že v současné době plné komplikací, kdy má člověk často pocit, že nic normálně nejde a z mnoha stran se hrnou jen nehezké informace, existují lidé jako Vy a Vaše kolegyně, které nezištně a poctivě pečují o staré lidi.

Velice Vám všem děkujeme a přejeme mnoho zdraví, trpělivosti a síly do příštího roku 2016.

                                                                                                            Manželé Mrklasovi
                                                                                                            Turnov

Turnov 9.12.2015
 Poděkování za péči Terénní pečovatelské služby - úsek 28. října

Dobrý den paní Poláková,

s trochou lítosti ukončím 25. listopadu spolupráci s Vaší TPS a vydám se na doléčení operovaného kotníku do lázní Mšené u Prahy. Chci Vám tímhle dopisem poděkovat za poskytnutí služby, které mi umožnily bezstarostný život doma.

Musím pochválit Vaše pečovatelky, zvláště Zuzanku a Evičku, za jejich upřímnou snahu pomoci mi se vším, co jsem při chůzi se dvěma holemi nemohla splnit. Tahle zkušenost mě uklidnila již po druhé (první - péče o mého franc. manžela před 5 lety) při úvahách, jak budu moci i v budoucnu žít sama ve vlastním domě, se službami, které poskytujete, je to možné a navíc příjemné. Děkuji Vám za všechny ty, kterým pomáháte řešit někdy dost náročné situace, a přeji Vám i všem pracovníkům hezký konec roku a hodně optimismu do roku nového.

                                                    Tamara Kobosilová
Poděkování za péči v Centru denních služeb a Domově důchodců Pohoda


Vážený pane řediteli,

ráda bych poděkovala za všechny služby, které jste od roku 2012 poskytovali mojí mamince, paní Marii Markové.
Maminka nejprve navštěvovala Domovinku, kde byla velmi spokojena. Se zhoršováním jejího zdravotního stavu jsme od r. 2014 využívali odlehčovacího pobytu v Pohodě.
Chci vyjádřit velikou spokojenost a obdiv nad obětavou prací všech sester a pečovatelek, nad individuelním přístupem k jednotlivým osobnostem. Svou vstřícností a vlídností nás provázely až k poslednímu maminčinu vydechnutí.

Přeji Vám i všem vašim zaměstnancům klidné a spokojené Vánoce. Ať v tomto příjemném prostředí stále přibývá láska a úcta ke stáří.

S díky Marie Podzimková, Turnov

Turnov, 2.12.2015
Poděkování za péči v Domově důchodců Pohoda

Vážený pane řediteli penzionu "POHODA",


děkujeme Vám za péči o naši maminku Jarmilu Laurynovou.
Vaše zařízení svou vybaveností, prostředím, čistotou, ale i odborností a lidským přístupem vskutku dělá čest svému Názvu.

Naše maminka už tady není, věk 92 let se stal jejím životním limitem. Převládá tedy nyní bolest, ale chci e podělit ještě o jeden pocit,
zjištění ...
Že předat i svého nejbližšího do Domova důchodců není žádná ostuda, naopak!
Takovou 24 hodinovou péči jako u vás bychom naší už nemohoucí mamince nedokázali, při vší snaze, doma zajistit.

Proto za to, jakým způsobem jste se o naši maminku do poslední chvíle starali, ještě jednou co nejsrdečněji DĚKUJEME!


                                                                                Za celou rodinu
                                                                                Jarmila Hlubučkuvá - dcera

Turnov, 6.10.2015
 

 Pochvala Centra denních služeb - Domovinky

Dnes za mnou přišla mamka, že měli, pokud chtěli, napsat něco o Domovince a jak se s ní seznámili. Nejprve bych napsala já, její dcera, jak jsem se o Domovince dozvěděla a jak to bylo dál.

Když jsem ještě vozila holky do školky do Sluníčka, tak jsem se vždy před školkou potkávala s paní, která čekala na terénní pečovatelskou službu. Nejprve jsme se jen pozdravily, ale časem jsme se daly do řeči. Říkávala holkám, že ony chodí sem do školky a on jezdí autem do školky pro seniory a moc se jí tam líbí. Vždy se mi vybavili moji rodiče, kteří bydleli v jiném městě a pomyslela jsem si, že oni takové štěstí mít nebudou, protože tam,kde oni bydlí, nic takového není. Ale nikdy neříkejte nikdy. Uběhlo asi 8 let, holky už chodily do školy a umřel mi tatínek a maminka zůstala sama. Vzali jsme si ji k sobě do baráčku, ale když opadlo to nejhorší a všichni jsme si uvědomili, že život musí jít dál, tak jsem začala vymýšlet činnost pro mamku. Jenže to jde dost těžko, když není tolik času, co by člověk potřeboval a najednou se mi zase vybavili ta babička, jak tam stála šťastná, že pojede za svýma vrstevníkama. Začala jsem se ptát známých a nakonec jsem se dozvěděla číslo na Domovinku, tak jsem zavolala. Řekli mi, že místo mají a mamku by tam rádi aspoň pozvali, ať si to třeba jen vyzkouší. Když jsem jí nabídla, tak nejprve nechtěla ani slyšet, co tam prý bude dělat, vždyť tam nikoho nezná aj... Tak jsem to nechala ještě chvíli být, ale viděla jsem, že jí společnost vrstevníků chybí, tak jsem vymyslela tak trochu lest. Moc jsem jí nic nevysvětlovla a jen jsem jí řekla, že druhý den pojedeme - někam. A tak jsme jely, vřele jsme byly přivítány a pohoštěny a mamce se tam zalíbilo. Nejprve chtěla chodit jen dva dny, ale už asi po měsíci začala chodit na celý týden. Z její řeči slyším jen chválu a jsem ráda, že toto zařízení v Turnově existuje. Maminka vypravuje, jak ji dovezou autem tam i zpět, ráno tam na ně už čeká udělaná snídaně, kterou si den dopředu objednají, dohlédnou na léky, pak jim Zdenička nebo Irenka (to jsou paní, co o ně s láskou pečují) přečtou, co si objednali na daný den k obědu, zacvičí si cviky, kterou zvládnou. Po cvičení dělají různé činnosti na zlepšení paměti a jemné motoriky. Vše je dobrovolné a člověk se může zapojit do jaké činnosti chce. Do oběda čas uběhne jako voda a jede se výtahem na jídlo, které jste si vybrali. Po obědě se můžete zastavit v kantýně pro zákusek ke kafíčku nebo pro cokoliv jiného, vždy vás obsouží usměvavá paní a když je hezky, tak se jde na zahradu, kde se může posedět a popovídat si o čem chcete. Neustále jste pod dohledem pečovatelek připravených vám se vším poradit a pomoci. Maminka říká, že už si nedovede život bez Domovinky vůbec představit. Tolik hodných a vstřícných lidí jako je v Domovince by prý jinde nepotkala. A tak ještě dodává "Nebojte se a neváhejte, jako já tenkrát, a přijďte si to s námi taky zkusit, když se Vám zde nelíbí, tak zůstaňte s námi a jestli ne, no tak prostě chodit přestanete." A já dodávám, že někdo namítne, že to je drahé, ale na co vám budou peníze v šuplíku a doma snad nejíte? Nepijete? Netoužíte ještě něco poznat? A nikdo z nás neví, jak dlouho tady ještě bude a pak už vám peníze budou na ... nic.

                                                                                       Marie Hejdová

22.9.2015 

 

 Poděkování za péči TPS - úsek 28. října

Vážená paní Poláková,

Jsem velice spokojený s péčí, kterou mně poskytují vaše pracovnice - jsou příjemné i ohleduplné.
Prosím, vyřiďte jim moje poděkování.


S pozdravem  
                               
                               Vojtěch DohnalV Turnově dne 15.9.2015
Poděkování za péči


Vážený pane řediteli,
děkuji osobně Vám a celému kolektivu Domova důchodců Pohoda za vzornou péči, kterou jste věnovali naší mamince a babičce, paní Jarmile Šilhánové, po celou dobu jejího pobytu ve vašem zařízení. Vám především děkuji za ryhlé a vstřícné řešení problémových situací, kolektivu sestřiček děkuji za pomoc, kterou mamince poskytovaly při jejích častých zdravotních potížích, a kolektivu pečovatelek patří naše poděkování za obětavou a profesionální péči.
Rád byh zdůraznil, vážený pane řediteli, že celý Váš kolektiv může být příkladem pro ostatní zařízení, která poskytují sociální služby seniorům. Maminka si Vaší práce a přístupu k ní velmi vážila.

 
                                                                                         Ing. Josef Šilhán s rodinou

Turnov, 13.5.2015

 
 

Poděkování za péči
 
Vážený pane řediteli,

dovolte nám, abychom alespoň několika větami poděkovali za péči Vámi vedeného zařízení a činnost Vašich zaměstnanců.

Před několika roky se podařilo pana Vlastimila Šlechtu umístit do DD Pohoda. Stalo se tak právě v okamžiku, kdy byl propuštěn z nemocnice a byla pro něj bezpodmínečně nutná 24-hodinová péče. Bydlíme a pracujeme v Praze, takže bychom v takovém rozsahu nebyli schopni o něho pečovat. Otec si velmi rychle zvykl na nové prostředí a brzy nám řekl, že je tady "doma". Stalo se to nejen díky tomu, že zařízení "Domova" je velmi moderní a má vysoký standard technického vybavení, ale především z toho důvodu, že lidé, kteří v něm celodenně pracují a o své seniory se příkladně starají, jsou podle našeho názoru velmi ochotní, starostliví a bez ohledu na tuto těžkou a nejednoduchou práci stále přívětiví a usměvaví. My to můžeme posoudit při našich pravidelných návštěvách z toho, že o otce je vždy perfektně postaráno a také z rozhovorů s otcem, který si za ta léta, co u Vás je, nikdy nestěžoval, vždy chválil pestrý program, který pro seniory po celý týden organizujete.

Příkladnou péči Vašeho zdravotního i dalšího personálu o našeho otce můžeme posoudit především v poslední době, kdy vzhledem k úrazu je vše pro něj komplikovanější, ale přesto jsme při návštěvě konstatovali vždy jen porozumění a vstřícnost. Rovněž bychom chtěli poděkovat za ochotu zaměstnanců podat nám ústně i telefonicky informace o otcově stavu. Přestože jsou všichni pracovníci plně vytížení, nikdy nám neodmítli zodpovědět veškeré naše otázky.

Pane řediteli, uvědomujeme si, že zejména v současné době je velmi složité a náročné zabezpečit perfektní ekonomický a personální chod takového zařízení. Byli bychom velmi rádi, kdybyste měl jak s personálem tak i s těmi, pro které to vše děláte, nadále tak bezvadné výsledky. A dovolte, abychom Vám a samozřejmě Vašim prostřednictvím také všem Vašim spolupracovníkům za všechnu tu starostlivot a péči opravdu upřímně poděkovali.

                                                                               Ing. Helena Nejedlá (Šlechtová)
                                                                                          
                                                                               JUDr. Josef Nejedlý

Praha dne 10.2.2015
Poděkování za péči

 
Vážený pane řediteli,

rády bychom Vám touto cestou vyjádřily naše poděkování za péči o našeho otce pana V. Dlaska, které se mu dostalo během odlehčovacího pobytu v domě Pohoda. Během této doby jsme mohly vidět starostlivost, obětavost a zároveň i vysokou profesionalitu při zajišťování péče nejenom o našeho otce, ale i o další klienty domu Pohoda.

Naše uznání a obdiv patří všem zaměstnancům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelkám, sestrám i všem v zázemí domova, kteří zajišťují perfektní chod tohoto zařízení.

Poděkování patří též terénní pečovatelské službě, s jejichž pomocí snadněji zvládneme péči o otce v domácím prostředí.

Přejeme Vám, aby tento vysoký nadstandard, který jsme mohly vidět u péče o seniory, se dařilo udržet co nejdéle ke spokojenosti všech.

                                                              Eva Havlíková
                                                              Ivana Holá

V Liberci 4. února 2015 

  Výňatek z e-mailu paní, která měla  maminku na odlehčovací službě v našem zařízení.


 

Já vám chci jen složit poklonu za lidi, kteří u vás v domově seniorů pracují. Nevím jak se vám je podařilo najít, ale jsou skvěllí. Moje maminka tam byla velmi spokojená, hodně se zlepšila a já jsem ráda, že si ji teď odvezu domů. Je to zásluha vašich zaměstnanců. O víkendech jsem za ní jezdila a měla jsem možnost sledovat jejich práci. Trochu vám ty lidi závidím. Vím, že nejsou ohodnoceni tak, jak by to bylo správné. Tak jim i za mne a moji maminku poděkujte.
Přeju vám hezké předvánoční období a hodně síly, kterou dáváte těm, kteří ji tolik potřebují.
S přáním všeho dobrého MUDr. Irena Drahoňovská