MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Popis zařízení

Terénní pečovatelská služba - úsek 28. října


Terénní pečovatelská služba pečuje o uživatele služeb v jejich vlastních domácnostech na území města Turnova a jeho přilehlých částí, které spadají pod MÚ Turnov. Péči v terénu zajišťuje tým zkušených pečovatelek podle individuálních plánů a standardů kvality sociálních služeb. Všechny pečovatelky mají základní kurz a během roku se zúčastňují různých seminářů a školení, ve kterých si zdokonalují své znalosti v dané oblasti. Pro naše zaměstnance pořádáme mimo jiné i exkurze do jiných zařízení, aby zde mohli načerpat nové poznatky a dále je zúročit ve své praxi.

Terénní pečovatelskou službu považujeme za velmi důležitou, neboť setrvání ve své vlastní domácnosti až do konce života je přáním každého člověka. Terénní pečovatelská služba své služby zajišťuje každý všední den od 7:00 do 19:00 hod. Zaveden je také víkendový provoz, ale ten je zaměřen pouze na rozvoz obědů v čase od 10:00 do 13:30. V současné době poskytujeme péči u 160 uživatelů v jejich vlastních domácnostech. Z toho u 61 uživatelů provádíme komplexní péči dle široké nabídky služeb naší Terénní pečovatelské služby (doprovody seniorů na úřady, k lékaři apod., úklidy, nákupy, praní prádla, pomoc při péči o vlastní osobu atd.). Kromě základních služeb, které jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách nabízíme možnost výběru z mnoha dalších fakultativních služeb, které byly v průběhu poskytování Terénní pečovatelské služby tvořeny tak, aby se co nejvíce přiblížily potřebám naší cílové skupiny.