MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Podmínky pro bydlení

v domech s byty zvláštního určení


Schváleno Radou města Turnova, usnesení č. 162/2016 ze dne 31.3.2016 - s účinností od 1.1.2016
 
 
Kritéria pro přijetí do bytů v domech zvláštního určení
 
1.         žadatelé z Turnova, uživatelé terénní pečovatelské služby a dalších sociálních
            služeb
2.         žadatelé ze spádových obcí města Turnova jako obce III. typu
3.         žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky nebo osoby blízké
            a jejichž umístěním by rodina nebo blízcí měli možnost být nápomocni v péči
            o své seniory
4.         ostatní žadatelé

 

Všichni musí splňovat následující podmínky

-           dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci invalidního
            důchodu
-           žijí v nepříznivé sociální situaci
-           nepotřebují pomoc v průběhu celého dne