MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Postup žadatele při zájmu o bydlení a poskytování pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určeníPodání žádosti

Při hledání vhodné sociální služby pro Vás se můžete obrátit na vedoucí úseku TPS, která zodpoví Vaše dotazy a bude Vás informovat o službách, poskytovaných v těchto bytech.
 
Úsek Terénní pečovatelské služby ( TPS)  Výšinka

Vedoucí:        Jana Čejková

Telefon:         481 322 410,  777 767 875

e-mail:                       j.cejkova@zsst.cz

provozní doba:         po – pá  7:00 – 15:30 (dle volné kapacity TPS - do 19:00)
                                 so - ne   7:30 - 13:00 (podle aktuální potřeby)


úřední hodiny:          pondělí  9:30 – 11:00
                                 čtvrtek   12:30 – 14:30  
                                 po telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i v jinou dobu

 
 
  • Pokud máte zájem o bydlení a poskytování PS, je třeba vyplnit Žádost o přidělení bytu v domech s byty zvláštního určení.
  • Žádost je možné vyzvednout na uvedeném kontaktu, na sociálním odbotu, v Domově důchodců Pohoda nebo stáhnout z webových stránek www.zsst.cz.
  • Žádost po vyplnění zaslat nebo předat osobně vedoucím úseků, které žádost zaevidují.
  • Po dohodě s žadatelem je provedeno 2 pracovnicemi ZSST sociální šetření  v místě bydliště žadatele, kterým se zjišťuje aktuální sociální potřebnost.
  • Žádosti doplněné zápisem ze sociálního šetření procházejí schválením  Sociální komise města Turnova.
  • Žadatel je o rozhodnutí komise vedoucí úseku vyrozuměn.
  • Schválené žádosti, kterým není možno ihned vyhovět, jsou zapsány do evidence odmítnutých žádostí z důvodů naplnění kapacity a v případě uvolnění bytu jsou žadatelé kontaktováni.