MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

Postup žadatele při zájmu o poskytování pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určeníPodání žádosti

Při hledání vhodné sociální služby pro Vás se můžete obrátit na vedoucí úseku TPS, která zodpoví Vaše dotazy a bude Vás informovat o službách, poskytovaných v těchto bytech.
 
Úsek Terénní pečovatelské služby ( TPS)  Výšinka

Vedoucí:        Jana Čejková

Telefon:         481 322 410,  777 767 875

e-mail:                       j.cejkova@zsst.cz

provozní doba:         po – pá  7:00 – 15:30

úřední hodiny:          pondělí  9:30 – 11:00
                                 čtvrtek   12:30 – 14:30   po telefonické domluvě možno i v jinou dobu
 
  • Pro podání žádosti je nutné vyplnit samostatný tiskopis:
1. Žádost o přidělění bytu v domech zvláštního určení
 
  • Žádost je možné vyzvednout na uvedeném kontaktu nebo stáhnout z webových stránek.
  • Tiskopis po vyplnění zaslat nebo předat osobně vedoucím úseků, které žádost zaevidují.
  • Po dohodě s žadatelem je provedeno 2 pracovnicemi ZSST sociální šetření  v místě bydliště žadatele, kterým se zjišťuje aktuální sociální potřebnost.
  • Žádosti doplněné zápisem ze sociálního šetření procházejí schválením  Sociální komise města Turnova.
  • Žadatel je o rozhodnutí komise vedoucí úseku vyrozuměn.
  • Schválené žádosti, kterým není možno ihned vyhovět, jsou zapsány do evidence odmítnutých žádostí z důvodů naplnění kapacity a v případě uvolnění bytu jsou žadatelé kontaktováni.