MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

 
Zajímavé odkazy

Sazebník úhrad za pečovatelskou službu od 1.1.2016

Schváleno usnesením RM Turnova č.479/2015 ze dne 7.10.2015
1. Základní činnosti pečovatelské služby a jejich úhrady

ÚKON                                                                                     

Úhrada ve všední dny

Úhrada ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a svátky

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

Pomoc při oblékání a svlékání

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny
     

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Pomoc při použití WC

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající zásadám raconální výživy

Dle aktuálního ceníku
dodavatele - KNL a.s. - catering

Dle aktuálního ceníku
dodavatele - KNL a.s. - catering

Dovoz nebo donáška jídla, včetně zapůjčení jídlonosiče s termoobalem

21,- Kč/úkon

21,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

Příprava a podání jídla a pití

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti, spotřebičů

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod (pouze při mimořádných situacích)

Pomoc při zajíštění velkého úklidu, mytí oken (uživateům, využívajícím běžný úklid a další 2 služby PS)

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Donáška vody

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Topení v kamnech včetně donášky topiva

120,- Kč/hod.

128,- Kč/hod

Běžný nákup

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Pochůzka (celkové zajištění administryce kolem např.příspěvku na péči, příspěvku na bydlení, placení složenek atd., zajištění léků)

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Velký nákup (např. týdenní, ošacení, vybavení bytu ...)

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Praní a žehlení osobního a ložního prádla

60,- Kč/kg

Neposkytuje se

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, školských zařízení a zpět

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

Doprovázení dospělých k lékaři, na různé instituce ...

120,- Kč/hod.

Neposkytuje se

     
Úhrada za 1 pečovatelskou návštěvu zahrnuje čas potřebný k poskytnutí objednaného úkonu včetně času nezbytného k jejich zajištění (příprava, cesta, administrativa). Účtuje se každá započatá čtvrthodina. Pokud je k zajištění úkonu potřeba více pečovatelek, násobí se čas počtem pečovatelek, které úkon provádějí. Účastníci odboje, dle zákona 108/2006 Sb., v platném znění, budou mít základní úkony PS zdarma.