MENU
 
Certifikáty
Reklama
Zajímavé články
Výživa seniorů
Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku v několika oblastech.......
Zdroj: www.fzv.cz
 
Rady nejen pro seniory
http://www.helpnet.cz
 
Pečujete o starší osobu a nevíte si rady?
www.pecujici.cz

Příspěvek na péči
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
 
Zajímavé odkazy

Úřední hodiny Domova důchodců PohodaInformační hodiny pro zájemce o sociální služby a příjem žádostí do Domova důchodců Pohoda


Pondělí 9:00 – 11:00 hod.  

Středa 14:00 – 15:30 hod.


Jiný termín lze domluvit telefonicky na tel. číslech:  

481 320 070, 778 478 004 nebo 777 767 872 

 


Úřední hodiny pro rodinné příslušníky (popř. jejich blízké):


Pondělí 13:00 – 15:30 hod.

Středa 9:00 – 11:00 hod.


Jiný termín lze domluvit telefonicky na tel. číslech:  

481 320 070, 778 478 004 nebo 777 767 872